Публікації

Наведені далі матеріали призначені тільки для фахівців охорони здоров'я, містять інформацію про властивості препарату, дані клінічних спостережень і наукову оцінку ефективності та безпеки.

 

1. Vartanyan E., Tsaturovaa K. and Devyatova E. Thin endometrium problem in IVF programs GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY 2020, VOL. 24, NO. S1, S24–S27

Мультицентрове дослідження з порівняння ефективності різних лікарських форм препаратів естрогенів у пацієнток з тонким ендометрієм. Зроблено висновки, що різні форми естрогенів володіють порівнянною ефективністю (частота настання вагітності (62,7 % v.s. 53,3 %), "take home baby" (35,1 % v.s. 34,5 %) і порівнянними побічними ефектами. Однак тривалість курсу і дози естрогенів були значно нижчими при застосуванні трансдермальної форми (Дівігель). Сучасні методи діагностики стану ендометрія (сонографічні показники - адекватна товщина, перфузія і перистальтика ендометрія) продемонстрували переваги застосування трансдермальної форми естрогенів. Загальний висновок: застосування трансдермальної форми естрогенів (Дівігель, Оріон Корпорейшн) є більш безпечним, оскільки забезпечує адекватний приріст ендометрія при значно меншому дозуванні.

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09513590.2020.1816724?needAccess=true

 

2. Derzko C, Sergerie M, Siliman G, Alberton M, Thorlund K Comparative efficacy and safety of estradiol transdermal preparations for the treatment of vasomotor symptoms in postmenopausal women:an indirect comparison meta-analysis. Menopause, Vol. 23, No. 3, 2016

Під час проведення непрямого порівняння різних варіантів лікування за допомогою мережевого мета-аналізу нами було показано, що ефективність препарату Дивігель 0,25 мг з погляду зменшення частоти та тяжкості припливів була порівнянна з такою препарату Дивігель 0,5 мг і препарату Естрожель у дозах 0,75 мг і 1,5 мг. Загалом, наш аналіз засвідчив, що Дивігель 1,0 мг був пов'язаний із найкращим профілем ефективності. Мережевий мета-аналіз також показав, що застосування препарату Естрожель 1,5 мг було пов'язане з найнижчим значенням зниження частоти припливів.

https://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/2016/03000/Comparative_efficacy_and_safety_of_estradiol.12.aspx

 

3. Ferrer-Molina P, Calatayud-Lliso C, Carreras-Collado R, Muñoz-García M, Díaz-Bachiller M, Blanes-Espí J, Checa M, «Oral versus transdermal oestrogen delivery for endometrial preparation before embryo transfer: a prospective, comparative, randomized clinical trial». RBMO VOLUME 37 ISSUE 6 2018

140 жінок, 18-50 років, які готувалися до перенесення ембріона і отримували орально естрадіолу валерат (2 мг/добу 2-7 д.м.ц., 4 мг/добу з 8 д.м.ц.) або трансдермально естрадіолу гемігідрат (пластир 75 мкг/добу 2-6 д.м.ц. та 2 пластирі по 75 мкг з 7 д.м.ц.). Застосування трансдермальної форми естрадіолу дає змогу досягати товщини ендометрія понад 7 мм при нижчих плазмових концентраціях естрадіолу (159.2 pg/ml проти 237.1 pg/ml у разі використання оральної форми; P<0.001), що забезпечує перенесення ембріона за наближених до фізіологічних умов концентрації гормону і більшу безпеку для пацієнтки. Різниці за клінічними наслідками не виявлено.

https://www.rbmojournal.com/article/S1472-6483(18)30432-2/fulltext

 

4. Corroenne R, Hachem H, Verhaeghe C, Legendre G,DreuxC, Jeanneteau Р, Descamps P, May-Panloup P,Bouet P «Endometrial preparation for frozenthawed embryo transfer in an artificial cycle: transdermal versus vaginal estrogen». Scientific Reports (2020) 10:985

Проспективне когортне дослідження 318 пацієнток, які отримували естрогени трансдермально (Т-група) або вагінально (V-група). Кількість народжених живих дітей була порівнянна в обох групах (18% vs 19%, p = 0.1). Однак у Т-групі відмічено значно нижчий рівень естрадіолу в плазмі крові (268 vs 1332 pg/ml, p < 0.001), товщина ендометрія на 10 день терапії - значно вища (9.9 vs 9.3 mm, p = 0.03); тривалість терапії менша (13.6 vs 15.5 днів, p < 0.001); задоволеність і переносимість терапії вища.

https://www.researchgate.net/publication/338743703_Endometrial_preparation_for_frozen-thawed_embryo_transfer_in_an_artificial_cycle_transdermal_versus_vaginal_estrogen

 

5. Tehraninejad ES, Kabodmehri R., Rashidi BH, Jafarabadi M, Keikha F, Masomi M, Hagholahi F “ Trans dermal estrogen (oestrogel) for endometrialpreparation in freeze embryo transfer cycle: An RCT». Int J Reprod BioMed Vol. 16. No. 1. pp: 51-56, January 2018

100 жінок у протоколах кріопереносу отримували 8 mg/добу естрадіолу валерату (табл.) - Група 1; або 6 mg/добу трансдермального гелю - Група 2 - з першого дня менструального циклу до досягнення товщини ендометрія 8 мм. Кількість біохімічних і клінічних вагітностей, ускладнень терапії в групах не відрізнялася. У 2 групі (трансдермальна форма) кількість абортів була значно нижчою (p=0.035), a кількість вагітностей, що розвиваються, та народження живих дітей - значимо вищою (p=0.035).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5899770/

 

6. Canonico М, Plu-Bureau G, Lowe G, Scarabin PY, «Hormone replacement therapy and risk of venousthromboembolism in postmenopausal women: systematic review and meta-analysis» BMJ May 2008;336:1227-1231

Цей метааналіз спостережних і рандомізованих контрольованих досліджень показав, що використання оральних форм естрогенів збільшує ризик венозної тромбоемболії в два-три рази. Цей ризик особливо високий протягом першого року терапії та у жінок із підвищеним ризиком ВТЕ. Комбінований аналіз спостережних досліджень продемонстрував відсутність значного збільшення ризику венозної тромбоемболії у жінок, які застосовують трансдермальні форми естрогену.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2405857/

 

7. Mahajan N. and Sharma S. «The endometrium in assisted reproductive technology: How thin is thin?» J Hum Reprod Sci. 2016 Jan-Mar; 9(1): 3–8.

Тонкий ендометрій у циклах допоміжних репродуктивних технологій трапляється нечасто (2,4%), але завжди викликає занепокоєння, оскільки пов'язаний із нижчою частотою імплантації та частотою вагітності. Хоча повідомлялося про настання вагітності при товщині ендометрія в 4 і 5 мм, очевидно, що товщина <6 мм пов'язана з тенденцією до зниження ймовірності вагітності. Проведення замісної гормональної терапії в циклах перенесення заморожених ембріонів дає кращі результати, завдяки покращенню рециптивності ендометрія. Етіологія тонкого ендометрія відіграє важливу роль у рециптивності. Було запропоновано багато методів лікування для поліпшення стану ендометрія, але поки що жоден із них не є загальновизнаним.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4817285/

 

8. Wolff М, «The role of Natural Cycle IVF in assisted reproduction» Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 33 (2019) 35-45

В публикації описано основні принципи застосування природних циклів у ДРТ. "Природність" відноситься тільки до менструального циклу, а процес запліднення і перенесення відбуваються із застосуванням ДРТ. Показання досить вузькі (особливо, пацієнтки з дуже низьким оваріальним резервом). Ефективність нижча, ніж у традиційних циклах, а різниця у вартості нівелюється за рахунок необхідності повторних процедур.

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1521690X18301192?token=77EB895A22C783C51968812C8B96F647173D6B2FCC609B8CC1A4C56E82419B44E874E6BC46AF2678AD135FC56645D67F&originRegion=eu-west-1&originCreation=20210428191132

 

9. Mauvais-Jarvis F, Manson JE, Stevenson JC, and Fonseca VA, Menopausal Hormone Therapy and Type 2 Diabetes Prevention: Evidence, Mechanisms, and Clinical Implications, Endocrine Reviews, June 2017, 38(3):173–188).

В огляді представлено сучасний аналіз епідеміологічних, клінічних і фундаментальні досліджень та запропоновано теорію зв'язку менопаузи та МГТ на механізми розвитку та профілактики цукрового діабету 2 типу.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5460681/

 

10. Castelo-Branco C, Soveral I «Clinical efficacy of estradiol transdermal system in the treatment of hot flashes in postmenopausal women» Research and Reports in Transdermal Drug Delivery 2014:3

Трансдермальні естрогени є ефективним засобом лікування припливів у менопаузі та можуть мати додаткові позитивні ефекти порівняно з пероральним лікуванням з огляду на те, що під час використання трансдермального шляху вдається уникнути метаболізму в печінці при першому проходженні. Трансдермальні естрогени слід розглядати як ефективний варіант лікування жінок із симптомами менопаузи. Коли було прийнято рішення використовувати трансдермальний шлях введення, жінку слід проінформувати про переваги та побічні ефекти кожної трансдермальної системи, а також взяти до уваги її уподобання при рекомендації конкретного трансдермального препарату.

https://www.researchgate.net/publication/270131262_Clinical_efficacy_of_estradiol_transdermal_system_in_the_treatment_of_hot_flashes_in_postmenopausal_women

 

11. «Managing thromboembolic risk with menopausal hormone therapy and hormonal contraception in the COVID-19 pandemic: Recommendations from the Spanish Menopause Society, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia and Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia»Maturitas 137 (2020) 57–62

COVID-19 пов'язаний із системною запальною відповіддю та активацією коагуляції при симптоматичних захворюваннях. Можливість розвитку коагулопатії у жінок у пери- і постменопаузі, які отримують терапію естрогенами, робить необхідним розгляд антитромботичної стратегії, наприклад, використання низькомолекулярних гепаринів (НМГ) або підбір лікувальних доз залежно від наявності факторів ризику. Група експертів із різних іспанських наукових товариств зібралася для розроблення рекомендацій щодо ведення жінок, які приймають гормональну терапію в період менопаузи (МГТ) або комбіновану гормональну контрацепцію під час пандемії COVID-19.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7200366/

 

12. Cagnacci A., et al and the board of the Italian Menopause Society.Reflections and recommendations on the COVID-19 pandemic: Should hormone therapy be discontinued? Maturitas. 2020 Aug; 138: 76–77.

Рекомендації:гормональну терапію або гормональну контрацепцію продовжувати, окрім випадків тяжкого перебігу; при прогресуванні захворювання слід застосовувати препарати гепарину в якості антикоагулянту, протизапального та імуномодулюючого агента; слід розглянути можливість переходу на трансдермальні форми естрогенів; при початку або поновленні терапії слід надавати перевагу трансдермальним формам естрогенів; слід пам'ятати про можливий розвиток кровотечі при скасуванні терапії.

https://www.researchgate.net/publication/342264582_Reflections_and_recommendations_on_the_COVID-19_pandemic_Should_hormone_therapy_be_discontinued

 

13. «Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: individual participant meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence» www.thelancet.com Published online August 29, 2019 1-10

У середньому для жінок із середньою вагою в розвинених країнах 5-річна тривалість застосування МГТ, починаючи з 50 років, збільшує захворюваність на рак грудей у віці 50-69 років приблизно на один випадок серед 50 користувачів естрогену плюс щоденні препарати прогестагену; та серед 70, що приймають естроген плюс циклічні препарати прогестагену; та на один випадок із кожних 200 користувачів препаратів, що містять лише естроген. Через 10 років застосування МГТ ризики подвоюються.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31709-X/fulltext

 

14. Climent-Palmer M and Spiegelhalter D «Hormone replacement therapy and the risk of breast cancer: How much should women worry about it?» Post Reproductive Health 2019, Vol. 25(4) 175–178

Обговорюються результати епідеміологічного аналізу щодо захворюваності на РМЗ, опублікованого в "Lancet". Подано методологічну та статистичну інтерпретацію результатів.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053369119898586?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed